Purely og miljø

Hos Purely mener vi, at vi som virksomhed har mulighed for at gøre meget mere for miljøet, end vi kan gøre hver for sig. Vi vil derfor gerne gå forrest, når det kommer til at vise nye veje, løsninger og koncepter. Vi har fokus på CO2-udledning, brug af transport, miljøfarlige stoffer og ansvarligt forbrug af palmeolie. Derudover arbejder vi på flere forskellige strategier for at mindske brugen af plastik. Vi synes, at jo mere man kan gøre, jo mere bør man gøre. Du kan læse mere om vores miljøstrategier her.
 • Plastik

  Plastik er en ressource, som skal udnyttes bedre, derfor genanvender vi plastik i vores emballager.

 • Biodiversitet

  Beskyttelse af biodiversitet er et vigtigt emne for kosmetikbranchen. Vi har valgt at tage ansvar.

 • Klima

  Klimakampen har mange fronter, men svaret er altid det samme: vi skal nedbringe vores forbrug.

 • Miljøfarlige stoffer

  Der findes mange miljøfarlige stoffer i skønhedspleje. Bliv klogere på hvad du skal undgå.

 • Affaldssortering

  Sådan affaldssorterer og genanvender du Purely emballager, så miljøet belastes mindst muligt.

Plastik og affald

Emballager er en rigtig stor del af den miljøbelastning, som kosmetiske produkter udgør. Selve indholdet bliver jo (oftest) brugt helt op, så det vi står tilbage med, når et produkt er brugt, er emballagen. Derfor har vi har gjort os mange tanker om, hvad vi kan gøre bedre, når det kommer til vores produkters emballage.

Reduce

Det første lille skridt vi tog var simpelthen at reducere. Vi begyndte at finde emballager, der helt enkelt vejede mindre. Eksempelvis skiftede vi emballagerne på vores ansigtsplejeprodukter fra airless flasker med store låg til airless tuber. Med de nye tuber har vi reduceret plastikforbruget på emballagerne med mere end 30%. Derudover har vi også fjernet overflødige emballagedele, som papæsker og plastikfilm, der kom uden på emballerede produkter.

Vi har også introduceret Purely produkter, der er helt plastikfri. Purely Shampoo Bar 1 og 2 er faste produkter pakket i beholdere af genanvendt pap. Med en shampoobar sparer du både på emballagen og også på den mængde, der transporteres rundt. En shampoobar på 70-100 g er meget koncentreret og svarer til ca. 3-500 g af det tilsvarende flydende produkt.

Reuse

Upcycling af emballagerne giver kun mening for os, hvis emballagen erstatter en anden genstand, man ellers ville have anskaffet sig. At bruge tom emballage til pynt eller noget andet man egentlig ikke har brug for, og man derfor ellers ikke ville have anskaffet sig, tæller i vores optik ikke i regnskabet. Den mest oplagte måde at genanvende flaskerne på er, at bruge dem til det de er fremstillet til: beholdere til shampoo og conditioner!

På Purely Refillery får du mulighed for at udnytte plastikflaskernes potentiale. Purely Refillery er en genopfyldningsstation, hvor du kan genfylde dine tomme (rengjorte) Purely flasker. En shampooflaske kan i princippet holde resten af dit liv, så det giver rigtig god mening at fylde den igen og igen. Selvom genanvendelse af brugt plastik er en rigtig god ting, er det endnu bedre for miljøet at springe hele processen med at indsamle, transportere, granulere og genskabe plastikprodukter over, hvis man kan. Du finder Purely Refillery på udvalgte apoteker og forhandlere - du kan læse mere om Purely Refillery her.

Recycle

I starten af 2019 introducerede vi vores første produkt i flasker af genbrugt plastik. Vi har sat os for kun at bruge emballager i genbrugt plastik fremadrettet, og vi er nu allerede oppe på over 15 forskellige produkter i flasker af genanvendt plastik. Ved at genbruge plastik udnytter vi affald som en ressource, og den cirkulære tankegang er efter vores mening vejen frem, når miljøet skal tænkes ind i skønhedsprodukter.

Fordelen ved at genbruge plastik er, at vi udnytter en ressource, som allerede eksisterer, og som i princippet kan anvendes igen og igen - i stedet for at bruge et materiale der først skal produceres eksempelvis emballager i sukkerrør, der på den måde bliver en miljøbelastning i sig selv.

Vi anvender PCR (post-consumer-regrain) plastik, til både flasker og tuber. Det vil sige, at materialet består af forskellige former for plastikaffald, der er indsamlet og genbrugt. Ved at bruge PCR skåner vi miljøet både hvad angår brug af ressourcer, forurening og på CO2-regnskabet. Den PCR vi bruger er certificeret, så der ikke er fare for, at stoffer fra plasten migrerer over i produktet. Samtidig kan det også dokumenteres at materialet rent faktisk er PCR, for der har desværre været sager med producenter, der kalder deres materiale for noget, de ikke kan dokumentere er korrekt.

Vi ville gerne kunne levere alle vores produkter endnu hurtigere i 100 % genbrugt plast, men der er simpelthen ikke materiale nok til rådighed. Efterspørgslen er heldigvis blevet rigtig stor, og forsyningskæden har svært ved at følge med. Derfor skal vi alle blive bedre til at indsamle og genanvende, især et så holdbart materiale som plastik, der virkelig egner sig til genanvendelse.

Biodiversitet

En af de største miljømæssige udfordringer, vi står overfor i vores tid, er nedbrydningen af klodens biodiversitet. Mens vi efterhånden har vænnet os til at have et stort fokus på plastik, affald og CO2, er problematikken omkring biodiversiteten mere kompleks.

Mangfoldighed

Biodiversiteten er et udtryk for hvor mange plante-, dyre- og insektarter, vi har i vores økosystemer på jorden. Når vi kultiverer land eller på andre måder ødelægger naturlige levesteder for dyr, planter og insekter, udrydder vi arter og dermed mindskes diversiteten.

Herhjemme har vi haft et stort fokus på bier i forbindelse med det konventionelle landbrugs fortsatte brug af pesticider, men mange andre insektarter er også ramt. Når insekterne forsvinder, mister plantelivet en vigtig bestøver og det næste led i fødekæderne rammes også: småfuglene forsvinder, hvilket påvirker de større rovdyr – og så videre…

Det vurderes lige nu, at vi mennesker og vores husdyr udgør 96 procent af den globale biomasse for pattedyr, mens de 5000 vilde arter udgør blot 4 procent. Manglen på biodiversitet er ikke kun en krise for de vilde dyr, planter og insekter, men også for os mennesker. Forskere mener, at netop fordi vi mennekser og landbrugsdyr udgør så stor en del af biomassen, så vil vi blive eksponeret for flere sygdomsvira så som Covid. Når vilde dyr bliver presset ud af deres naturlige levesteder finder deres vira nye værter - og de værter vil højest sandsynligt være nogen, der kommer i kontakt med mennesker.

Palmeolie

Men hvordan hænger biodiversitet og skønhedspleje sammen? Du er måske stødt på en annonce med en orangutang, der sidder i en ensom trætop i en ellers afbrændt regnskov, hvor budskabet er, at du med dit shampookøb er med til at støtte industrien, der ødelægger regnskoven?

Både cremer, conditioners, shampoo og sæber indeholder ingredienser baseret på afgrøder dyrket i tropisk klima – især palmeolie spiller en stor rolle - også i kosmetikindustrien. Dog er de absolut største palmeolieaftagende industrier fødevare- og biobrændselindustrien.

Palmeolie er den mest effektive afgrøde vi har, forstået på den måde, at man får det højeste udbytte af den pr. kvm opdyrket jord. Ønsket, i forhold til at bevare biodiversiteten, er at opdyrke så lidt jord som muligt, så ud fra det perspektiv er palmeolie en god afgrøde sammenlignet med andre tilsvarende afgrøder. Det nytter altså ikke at gå uden om palmeolien og vælge produkter baseret på en anden tropisk afgrøde. Problemet med afskovning bliver ikke mindre af den grund.

Når nu palmeolie er så effektiv, hvorfor er den så dårlig? Det skyldes at efterspørgslen på palmeolie er stor – og stadig stigende – så der er god økonomi i at inddrage nye uberørte skovområder i produktionen. Indonesien er verdens største producent af palmeolie, og den stadigt stigende efterspørgsel på palmeolie fra bl.a. fødevare-, kosmetik- og biobrændselindustrien har gjort at kæmpe arealer af uberørt regnskov, er blevet nedbrændt og omdannet til palmeolieplantager. Og verdens truede bestand af orangutanger bliver hjemløse.

Vi vil naturligvis meget gerne undgå at bidrage til den fortsatte afskovning, når vi producerer produkter, der indeholder ingredienser baseret på palmeolie. Men det kan være svært at kontrollere, da vi er en mindre producent, der ikke bruger ren palmeolie, men derimod derivater, hvilket vil sige ingredienser, som bl.a. indeholder palmeolie.

RSPO

Der er heldigvis et rigtigt stort fokus på palmeolieproblematikken, og derfor er der også rigtig gode muligheder for at gøre det bedre som producent. Et af de vigtigste initiativer er Roundtable on Sustainable Palm Oil, en nonprofit organisation, der overvåger alle sektorer af palmeolieindustrien og implementerer standarder for bæredygtig palmeolie.

RSPO ordningen er dog ikke helt perfekt, når det kommer til implementeringen og håndhævelsen af standarden, men det kæmper alle initiativer, der forsøger at løse så komplekse problemer med.

RSPO arbejder med flere forskellige trin i klassificeringen af palmeolieforsyningskæden. Den bedste klassificering er ”identity precerved”, hvor palmeolien kan spores hele vejen tilbage til den mark og den mølle, der har fremstillet råvaren. På den måde mindskes chancen for at olien stammer fra nye afskovede landområder. Man taler i den forbindelse også om ”deforestation free” palmeolie.

En anden klassificering inden for RSPO er ”Mass Balance”, som er en form for palmeolie, der består både af certificeret og konventionel palmeolie. Det svarer til at man køber en liter mælk, der består halvt af økologisk mælk og halvt af konventionel fremstillet mælk.

Formålet med denne kvalitet er, at man støtter op om den certificerede produktion ved at opkøbe noget af den olie, der fremstilles, men samtidig bruges den konventionelle ikke sporbare palmeolie også.

Et lignende tiltag er at man under RSPO, som virksomhed, kan opkøbe ”kreditter”, svarende til den mængde konventionel palmeolie man bruger om året. Kreditterne støtter små landbrug (smallholders), som producerer certificeret palmeolie, men som kan have svært ved at konkurrere med større producenter og konventionel fremstilling.

Da vi som producent af plejeprodukter ikke køber ren palmeolie, men derimod ingredienser der indeholder palmeolie som er fremstillet af andre, også kaldet derivater, er det lidt sværere for os at få fat den ”segregerede” eller ”deforestation free” kvalitet.

Vi er afhængige af, at råvareproducenten fremstiller den ingrediens, vi skal bruge, baseret på den certificerede palmeolie - og udbyder den i en mængde, som vi kan aftage.

Den kvalitet vi kan få fat i, på nuværende tidspunkt, er ”Mass Balance”. Vi har derfor skiftet alle vores ingredienser, der indeholder palmeolie ud, så de fremadrettet er ”Mass Balance” certificeret.

Dette er dog ikke tilfredsstillende for os på den lange bane. Derfor afsøger vi hele tiden markedet for at finde leverandører af vores ingredienser, der baserer deres produkter på segregeret palmeolie med sporbarhed.

Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Som et led i vores arbejde med at få bedre ingredienser og en mere bæredygtig produktion af vores produkter, har vi valgt deltage i Alliancen for ansvarlig palmeolie stiftet i november 2020. Aftalepapiret bag alliancen lyder:


”Initiativet har som mål at samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret palmeolie – både de, der er nået langt og de, der først skal i gang. Alliancen sigter primært mod at omstille den palmeolie, der importeres til og anvendes i Danmark til ansvarlig produceret palmeolie, men det er også ambitionen at drive udviklingen på europæisk og globalt plan hen mod mere ansvarligt produceret palmeolie.


Alliancens deltagere vil fra hver af deres udgangspunkt og forskellige anvendelser af palmeolie arbejde for løbende forbedringer hen mod dette mål, og alliancen vil følge op for at sikre fremdrift."


LÆS VORES HANDLINGSPLAN


Gennem alliancen har vi mulighed for at spare med andre danske virksomheder og ikke mindst lade os inspirere af hvad andre brancher har af erfaringer.


Mange andre industrier såsom fødevareindustrien, der køber ren palmeolie til deres produktion, er nemlig langt fremme i forhold til brugen af certificeret palmeolie.


Igennem alliancen kan vi også gå sammen med flere danske producenter i en efterspørgsel på de palmecertificerede ingredienser til kosmetiske produkter. Det er en rigtig god måde for os, som lille virksomhed, at få en større stemme.


Som deltager i alliancen forpligter vi os også på en handlingsplan for vores fremtidige brug af palmeolie, hvilket tydeliggør både for os selv og vores interessenter, hvor vi er i vores proces.

Klima

Kampen om klimaet, er et tema vi kontinuerligt må forholde os til. Det er et område, der for mange er fuldstændigt uoverskueligt, og det hjælper ikke at klimaet bliver flittigt brugt i både markedsføring og politik for at vinde popularitet.

Greenwashing gør det svært at vurdere, hvad man skal vælge til og fra. Alle mulige produkter og processer kalder sig CO2 neutrale, men hvis man tænker processerne igennem, bliver det svært at se, hvordan det kan passe? Ofte dækker den term i stedet over køb og salg af CO2 kvoter, eller træplantning (træer der ofte fældes igen til forbrænding) eller andre kunstværdige regnestykker – men i sig selv er produktet eller processen jo ikke CO2 neutral.

Produktion

Vi synes det giver mening at fokusere på at reducere CO2 udledningen. Som privat person kan man flyve mindre, spise mindre kød, køre mindre i bil og allervigtigst: generelt forbruge mindre! Som virksomhed har vi mulighed for at gøre det samme, men i en større skala. Vi har fokus på CO2-udledning i vores brug af transport i værdikæden. Derfor har vi valgt at vores produkter, emballager og råvarer ikke skal transporteres for langt. Konkret vil vi gerne undgå at vores elementer kommer længere væk fra end Europa.

Vores shampoobar sæbeskål er et godt eksempel på denne strategi. Da vi afsøgte markedet for netop det produkt, var vi omkring rigtig mange fine løsninger, der blev produceret i Asien. Men da vi gerne vil have et mere lokalt produkt, valgte vi i stedet at bestille ristene fra et polsk familiefirma, der producerer i FSC certificeret europæisk træ.

Produkter

Vi har også et fokus på at minimere CO2 i forbindelse med transport ved at introducere vandfrie produkter i bar form. Ved at undlade vandet i produktet får man reduceret produktets vægt med op til 75%. Plus vi sparer en større og mere energitung emballage. Det vil sige, at vi skal transportere meget mindre rundt mellem produktion, forhandler og forbruger. Det er en meget konkret måde at spare CO2 på.

Vores Refillery er også en mulighed for at spare på CO2 udledningen. Når du genanvender din flaske – og måske cykler hen til Refillery i stedet for at bestille en pakke på nettet, vil der være en besparelse. Når du genanvender din emballage, sparer du miljøet for den CO2 krævende proces med at indsamle, nedbryde og producere nye flasker. Og den besparelse bliver større, jo flere gange du bruger løsningen.

CO2 er også en parameter i forhold til ingredienser, da mange er baseret på palmeolie eller lignende afgrøder. Dyrkningen af disse afgrøder kan være med til at bidrage til afskovning af regnskoven. Vi arbejder meget målrettet på at udskifte alle vores palmeolieholdige ingredienser med certificererede ingredienser for at minimere den mulighed.

Kampen imod afskovning er også meget vigtig i forhold til muligheden for at binde CO2. I det hele taget giver det rigtig god mening at fokusere på regenerering af vores jord – ikke kun de tropiske regnskove. Det moderne landbrug, hvor marker pløjes op og ligger bare en stor del af året, er med til at frigive en masse CO2 og udpine jorden. Det er vigtigt, at der er planter på så stor en del af jorden som muligt, og så meget af tiden som mulig, da planterne bidrager med næring og desuden binder kulstoffet i jorden.

Det kan også virke i den lille have! Mange har kastet sig ud i konceptet ”Vild med vilje”, hvor man lader haven gro mere eller mindre til fordel for klima og biodiversitet. Vi er meget inspireret af filmen ”Kiss the Ground”, der belyser de klimamæssige fordele ved at gribe landbruget radikalt anderledes an. Der er meget, vi kan gøre. Både som individer, virksomheder og organisationer.

Når det kommer til det store klimaregnskab, er det efter vores mening vigtigt at se det fulde billede og bruge sin sunde fornuft. Hvis du er i tvivl, om du skal købe det ene eller det andet, så overvej om det er noget du overhovedet skal bruge og om de miljø/klima claims, produktet eventuelt bryster sig med, giver mening i den store sammenhæng. Vores bedste råd er tænk større og brug mindre!

Miljøfarlige stoffer

Det stadigt stigende forbrug af kosmetiske produkter på verdensplan gør det nødvendigt at fokusere på de miljøfarlige stoffer, der findes i kosmetik, og som udledes til naturen, særligt til vandmiljøet, når vi bruger dem.

Problemstoffer

Et studie fra 2017, der undersøger fremkomsten af forskellige kemikalier fra kosmetik i vandprøver verden over, konkluderer at de kemiske komponenter, der udgør kosmetiske produkter, løber op i flere tusinde og forbruget af produkter til personlig pleje overstiger flere tusinde ton. Derfor bør faren ved at udlede disse store mænger kemikalier i spildevandet og havet ikke undervurderes .

I Purely har vi altid haft et skarpt fokus på miljøfarlige stoffer, da det er et område, vi har beskæftiget os med lang tid før vi udviklede Purely Professional. Vi har både arbejdet meget med miljøfarlige stoffer i byggeri og indeklima og deres indvirkning på helbredet samt fokuseret på olie og andre former for forurening af havvand i den maritime industri.

Derfor har vi fra begyndelsen af vores produktudvikling udelukket en del ingredienser fra vores produkter eksempelvis silikoner, parabener og mikroplastik. Triclosan og fluorstoffer har naturligvis heller ikke været noget vi kunne drømme om at bruge i et produkt. De miljøfarlige stoffer er også ofte (men ikke nødvendigvis) stoffer, som vi vil undgå af sundhedsmæssige årsager.

De miljøskadelige stoffer der er mest problematiske i forhold til kosmetiske produkter er:

Solfiltre

Solfiltre deles normalt op i kemiske og fysiske UV filtre – eller organiske og uorganiske. I mange solbeskyttelsesprodukter findes en kombination af de to typer filtre. Desværre er der ikke én type, der er uproblematisk set i forhold til miljøet. Begge grupper findes i meget stort omfang i vores havvand, og begge grupper har uhensigtsmæssige konsekvenser for naturen.

Solfiltrene nedbrydes ikke i naturen og giver bl.a. anledning til koralblegning, forgiftning af plankton og mikroalger og ophobes desuden i de maritime fødekæder. Det sætter os som forbrugere i et stort dilemma. Solfiltre er nødvendige for os, når vi opholder os i solen. Vi har brug for at beskytte os mod solens meget skadelige stråling, men de store mængder af solfiltre i naturen giver stof til eftertanke.

En mulighed for at reducere brugen af solcreme kunne være i højere grad at beskytte os mod solen på andre måder, eksempelvis ved brug af UV-beskyttende tøj og det at søge skygge. Der er tale om meget fastgroede vaner, der skal ændres men en større opmærksomhed på solcremernes uheldige miljøeffekt kan måske være med til at reducere udledningen af UV filtre til vores vandmiljø. Når det er sagt, så er det utroligt vigtigt at huske solcreme, når vi er ude. Den perfekte løsning findes desværre ikke endnu.

Parabener

Parabener er en gruppe konserveringsmidler, der har været meget populære, men i den senere tid har der været fokus på nogle af parabenernes hormonforstyrrende egenskaber og derfor er mange forbrugere og producenter begyndt at undgå parabener.

På trods af at parabener med stor succes kan filtreres fra spildevandet på rensningsanlæg, er der påvist parabener i overfladevandet i mange floder, og parabener er også fundet i fisk, havfugle og disses æg. Parabener er endda fundet i isbjørne, der som sidste led i fødekæden ophober mange forskellige stoffer. Da man endnu ikke har kortlagt parabenernes sundhedspåvirkning endeligt, giver det god mening at prøve at begrænse udledningen af dem til naturen.

Triclosan

Triclosan er en antibakteriel ingrediens, der heldigvis ikke er så udbredt på det danske marked. Miljøstyrelsen anbefaler at man undgår produkter, der indeholder triclosan, da det er helt unødvendigt i almindelig hygiejne og kosmetik. Hvor triclosan er mere udbredt i plejeprodukter findes stoffet i spildevand og kan herigennem forurene vandmiljøet eller landbrugsjord, hvis spildevandsslam har været brugt til gødning. Triclosan er også målt i både urin, blod og brystmælk hos mennesker. Større koncentrationer af triclosan er bekymrende, da man mistænker stoffet for at være hormonforstyrrende og for at biddrage til øget bakteriel resistens.

Mikroplastik

1. juli 2020 indførte Danmark et forbud imod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses og indeholder mikroplast. Mikroplastik har ellers været udbredt i mange forskellige produktryper, hvor det har optrådt som skrubbemiddel i fx tandpasta eller skrubbecremer.

Den type mikroplastik, man har brugt i kosmetiske produkter, er problematisk, da størrelsen på slibekornene typisk er meget lille. Derved er de svære at frafiltrere på spildevandsanlæg og mikroplasten ender derfor i vandmiljøet, hvor det sammen med mikroplastik fra mange andre kilder ophober sig i fødekæder og miljø.

Silikoner

Silikoner – eller siloxaner som gruppen af silikonestoffer kaldes - er en meget populær ingrediens i skønhedsprodukter, da de er virkelig gode til at give glans og en lækker følelse på hud og hår. Man finder derfor silikone i både hud- og hårpleje. Desværre er silikoner meget svært nedbrydelige i naturen, og det er derfor et stort problem, når de udledes i naturen, hvor stofferne især er vanskelige at nedbryde i vand, hvilket bl.a. betyder opkoncentrering i fisk og fødekæder.

Der er desuden mistanke om at flere forskellige siloxanerne er hormonforstyrrende. Cyclotetrasiloxane (D4) er på EU's liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Man mener stoffet er så skadeligt for forplantningsevnen, at det ikke må være i kosmetik og plejeprodukter.

Herhjemme har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at Cyclopentasiloxane (D5) også er hormonforstyrrende. EU’s videnskabelige komité vurderer desuden, at D5 ikke er sikkert at bruge i sol- og hårsprays. Derudover er der fra 2020 blevet indført en begrænsning på 0,1% af stoffet i rinse off-produkter som shampoo, håndsæbe og balsam. I EU er der også forslag om, at denne begrænsning og udvides til også at inkludere leave-on produkter som cremer, bodylotion og deodoranter.

Fluorstoffer

Flourstoffer er udbredt i mange forskellige produkter vi bruger i hverdagen. I kosmetiske produkter bruges stofferne bl.a. i cremer, hvor de kan til at få huden til at se lysere ud og hjælpe med at opretholde konsistensen i et produkt.

Fluorstoffer er desværre også udbredt i naturen. De er nemlig svært nedbrydelige, og derfor findes de også overalt i miljøet. Fluorstoffer er påvist verdenen over, i grundvandet, i dyr og i vores kroppe. Det er ikke godt, da flourstoffer mistænkes for at være kræftfremkaldende.

I naturen ophobes fluorstofferne i dyr da stofferne stort set ikke nedbrydes. Derfor er der fundet fluorstoffer i høje niveauer blandt andet i fisk, sæler og isbjørne. Hos mennesker ophober fluorstofferne sig særligt i organer som lever og nyrer samt i blodet.

Den langsomme nedbrydning, og den deraf følgende ophobning af stofferne i miljøet, betyder, at fluorstoffernes skadelige virkning på både sundhed og miljø vil være et problem langt ude i fremtiden – også selvom de nu forbydes i flere og flere produkter.Læs mere her.

Affaldssortering af Purely

Vi har valgt at arbejde specifikt med standardiseret emballage, det vil sige flasker og tuber, der ikke indeholder særlige designelementer af andre materialer eller farver. Disse emballager er lette at genanvende, og derved lader vi også miljøhensyn gå foran konventionelle krav til æstetik og eksklusivitet i designet.

I fremtiden vil der være et større ansvar på producenterne i forhold til at gøre det muligt for forbrugeren at affaldssortere så meget af emballagerne som muligt. Derfor vil det i højere grad være nødvendigt med emballagedesign, der blander affaldsfraktioner så lidt som muligt – eller gør det lettere at skille fraktionerne ad.

Flasker med skruelåg

Alle flasker, skruelåg og hætter kan affaldssorteres som hård plast. Sørg for plasten er så ren som muligt, men du skal ikke skylle eller vaske emballagen, da brugen af rent vand opvejer miljøfordelen i at genanvende emballagen. Du kan evt. fjerne etiketten for at optimere genanvendelsen, men det er ikke nødvendigt.


Forskellige tuber

Tuber kan også affaldsorteres som plast, men her kan det være nødvendigt at klippe tuben op for at få den ordentligt tømt. Fordelen ved at gøre dette er, at du får brugt produktet helt op – godt for pengepungen og miljøet.

Flasker med pumpe

Pumper skal sorteres som restaffald, da de indeholder en lille metalfjeder. Hvis man er lidt fingernem, kan fjederen godt fjernes så både plast og metal sorteres korrekt, men ellers skal den blandede fraktion i restaffald, så metaldelen ikke forurener plastaffaldet. Vi har naturligvis undersøgt om vi kunne få en pumpe uden metaldelen, men indtil videre uden held.

Pap og papir

Shampoo Bar er pakket i en papæske, der kan sorteres som papaffald. Det samme gælder selvfølgelig for de papkasser produkterne i webshoppen sendes ud i. Hvis du er så heldig at have en kompostbunke i haven, kan du også kompostere pappet, når du har fjernet de mærkater, der måtte være på. Det samme gælder for papirfyld, der ellers sorteres som papir eller genanvendes til indpakning etc.